Ερωτήσεις και απαντήσεις (Q & A)

για το ηλεκτρονικό σύστημα UAS-FRSS*

* UAS-FRSS: Unmanned Aircraft Systems - Flight Regulation Support System

1) Τι είναι το DAGR (Drone Aware);

Είναι ένα από τα δύο βασικά μέρη του διαδικτυακού συστήματος UAS-FRSS.

Το UAS-FRSS αποτελείται από 2 βασικά κομμάτια:

Το DAGR (Drone Aware – GR) είναι επομένως το ένα από τα 2 βασικά υποσυστήματα του συστήματος UAS-FRSS και μπορείτε να το βρείτε στο site της ΥΠΑ:http://www.hcaa.gr ή στο http://dagr.hcaa.gr

Στην αρχική οθόνη εμφανίζει έναν χάρτη της Ελλάδος με γεωμετρικά σχήματα όπως στην εικόνα:

2) Τι ακριβώς μπορώ να κάνω με το DAGR και το ΥΕΔ;

Με το DAGR μπορείτε να κάνετε 2 πράγματα:

 • Μπορείτε να το συμβουλευτείτε (όπως ήδη είπαμε χωρίς εγγραφή και χωρίς να χρειάζεστε Αριθμό Μητρώου και κωδικό πρόσβασης από την ΥΠΑ)
 • Μπορείτε να υποβάλετε ένα σχέδιο πτήσης για ΣμηΕΑ (τότε θα χρειαστείτε 3 Αριθμούς Μητρώου και τον κωδικό πρόσβασης χειριστή)

Επομένως, σύμφωνα με τον Κανονισμό:

 • Εάν δεν απαιτείται να υποβάλετε σχέδιο πτήσης ή να εγγραφείτε στο Μητρώο και πρέπει απλά και μόνο να συμβουλευτείτε το DAGR για να δείτε αν επιτρέπεται να πετάξετε στην περιοχή που θέλετε, τότε μπορείτε να επισκεφτείτε απευθείας τη σχετική ιστοσελίδα του DAGR:

  http://dagr.hcaa.gr

  Εκεί θα δείτε αρχικά τον χάρτη της Ελλάδος. Μεγεθύνοντας την εικόνα θα βρείτε την περιοχή που σας ενδιαφέρει ώστε να διαπιστώσετε αν υπάρχει κάποιος περιορισμός εκεί γύρω – πχ. κοντινό αεροδρόμιο ή κάτι άλλο. Μην παραλείψετε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως του DAGR:

  https://dagr.hcaa.gr/el/docs/DAGR_QS_el.pdf

  και να επαναλάβετε τον έλεγχο της πτήσης σας την τελευταία στιγμή προτού πετάξετε.

  Αν το DAGR δείξει ότι υπάρχει κάποιος περιορισμός στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή, τότε σίγουρα απαγορεύεται να πετάξετε εκεί.

 • Εάν απαιτείται να υποβάλετε σχέδιο πτήσης, τότε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο ΥΕΔ (αρχικά ως απλός χειριστής), ώστε να πάρετε τους 3 απαραίτητουςΑριθμούς Μητρώου και να ορίσετε τον επίσης απαραίτητο κωδικό πρόσβασης για το DAGR.
 • Στο ΥΕΔ θα εγγραφείτε μόνο μια φορά και μετά θα μπορείτε να δηλώνετε τα στοιχεία πτήσεων απευθείας στο DAGR κάθε φορά που πετάτε χωρίς να ξαναπερνάτε από το ΥΕΔ. Μετά την αρχική εγγραφή επισκέπτεσθε το ΥΕΔ μόνο αν θέλετε να κάνετε αιτήσεις στην ΥΠΑ για λήψη αδειών ή/και πιστοποιητικών και άλλες υποθέσεις σας – πχ. αίτηση για Άδεια Χειριστή, ανανεώσεις/αναβαθμίσεις διαφόρων αδειών κλπ.
 • Η απόδοση των 3 Αριθμών Μητρώου για τις δηλώσεις πτήσεων γίνεται άπαξ, ενώ ο “κωδικός πρόσβασης χειριστή” που δίνεται στο ΥΕΔ για το DAGR δύναται να αλλάζει από τον ίδιο τον χειριστή εντός του ΥΕΔ.

3) Η χρήση του DAGR είναι δύσκολη για έναν χρήστη που δεν έχει "αεροπορική παιδεία”;

Το DAGR, αποτελώντας ένα σύστημα που σχετίζεται με πτητική δραστηριότητα, απαιτεί οπωσδήποτε κάποιες αεροπορικές γνώσεις από τον χρήστη. Έτσι, όροι όπως τα πόδια (feet), τα ναυτικά μίλια (nautical mile), τα ύψη από τη μέση στάθμη θάλασσας (MSL) και από το έδαφος (AGL) κ.ο.κ., χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην εφαρμογή και η πλήρης κατανόησή τους είναι προαπαιτούμενη από χειριστές ΣμηΕΑ εφόσον είναι χρήστες εναερίου χώρου. Επιπλέον, αν και δεν απαιτείται αυστηρά, βοηθάει και η κατανόηση του ελληνικού εναέριου χώρου (airspace), με όρους όπως FIR, TMA, CTR, ATZ, LGP, LGR, LGD, LGC κοκ. διότι ο χειριστής ενδέχεται να χρειαστεί να διαβάσει Αγγελίες (NOTAMs) ή να ανατρέξει στο AIP, ή και σε άλλες πηγές αεροναυτικών πληροφοριών. Έτσι, με στόχο τη συμβολή της ΥΠΑ στην εκπαίδευση των χειριστών ΣμηΕΑ στην αεροπορική ορολογία - αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποια από τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάζονται μόνο στα Αγγλικά, αποφασίστηκε ότι (αρχικά τουλάχιστον) η εφαρμογή θα αναπτυχθεί στη γλώσσα αυτή. Στην ουσία δεν πρόκειται για την καθομιλουμένη Αγγλική γλώσσα αλλά για τη διεθνή αεροπορική ορολογία η οποία και έχει ήδη καθιερωθεί στις πτήσεις.

4) Αν δεν βλέπω κάποιο περιορισμό στο DAGR, μπορώ να πετάξω ελεύθερα;

Το DAGR σας ενημερώνει για τους γνωστούς σε κάθε περιοχή περιορισμούς που ισχύουν τη χρονική στιγμή που το συμβουλεύεστε. Όμως αυτοί συχνά αλλάζουν. Μια περιοχή μπορεί να «κλείσει» εκτάκτως για λόγους ασφαλείας ή διάφορες άλλες αιτίες όπως αθλητικά γεγονότα, πυρκαγιές, στρατιωτικές ασκήσεις, συγκεντρώσεις ανθρώπων, κλπ. Οι νέοι αυτοί περιορισμοί θα εμφανιστούνε μεν στο DAGR αλλά στο χρόνο έναρξης της ισχύος τους! Άρα πρέπει να επανελέγξετε οπωσδήποτε την περιοχή ενδιαφέροντος την τελευταία στιγμή λίγο πριν πετάξετε, ώστε να ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες απαγορεύσεις. Επίσης σε περίπτωση που η διάρκεια της δραστηριότητάς σας υπερβαίνει τα 30 λεπτά απαιτείται να επαναλαμβάνετε τον έλεγχο εγκυρότητας της πτήσης σας κάθε μισή ώρα.

5) Πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες στο DAGR;

Η ΥΠΑ και άλλες ενδιαφερόμενες Αρχές, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώνουν έγκαιρα και με ακρίβεια, μέσω του DAGR, για όλες τις απαγορευμένες περιοχές, αλλά ενδέχεται να υφίσταται κάποια ακόμη απαγόρευση που διαφεύγει, κάποιος πρόσθετος περιορισμός που να μην φαίνεται καθαρά στην οθόνη σας, ή ακόμη και ανθρώπινο λάθος με τη γεωμετρία ή το χρόνο έναρξης και λήξης ενός περιορισμού. Γι αυτό σας προτείνουμε να είστε πάντα επιφυλακτικοί και πολύ προσεκτικοί πριν πραγματοποιήσετε μια πτήση με ΣμηΕΑ, να βεβαιώνεστε με κάθε τρόπο ότι η πτήση σας θα είναι ασφαλής και να συμβουλεύεστε κατά περίπτωση - εκτός από το DAGR – και άλλες διαθέσιμες πηγές αεροναυτικών πληροφοριών (AIP, NOTAM, κλπ. στο http://www.hcaa.gr) ακόμη και όταν δεν εντοπίζετε κάποιους ορατούς περιορισμούς στο DAGR τη στιγμή που το συμβουλεύεστε.

Το DAGR έχει σκοπό να σας δείχνει τους βασικούς περιορισμούς αλλά σε ένα δυναμικό σύστημα ενδέχεται ενίοτε να υπάρξουν και παραλείψεις. Επομένως βλέποντας πως δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο DAGR, δεν σημαίνει ότι έχετε αυτόματα και την έγκριση να πετάξετε το ΣμηΕΑ σας. Αυτό μπορείτε να το πράξετε μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζεται πλήρως ο Κανονισμός.

6) Τι χρειάζομαι προκειμένου να υποβάλω ένα σχέδιο πτήσης στο DAGR;

Για να υποβάλετε Σχέδιο Πτήσης ΣμηΕΑ στο DAGR χρειάζεστε 3 Αριθμούς Μητρώου (AM) και 1 κωδικό πρόσβασης (password) Χειριστή:

 • 1. ΑΜ Εκμεταλλευομένου* --> AME
 • 2. AM ΣμηΕΑ (drone) --> ΑΜΣ
 • 3. ΑΜ Χειριστή --> ΑΜΧ
 • 4. Password (συνθηματικό) Χειριστή (Σημείωση: ως username θα χρησιμοποιήσετε το ΑΜΧ)

Με την εγγραφή σας στο Μητρώο ως ο “Εκμεταλλευόμενος”, θα πάρετε έναν Αριθμό Μητρώου Εκμεταλλευομένου (ΑΜΕ) καθώς και έναν δεύτερο ΑΜ για το ΣμηΕΑ σας (ΑΜΣ) που συνδέεται με τον πρώτο εφόσον το ΣμηΕΑ το δηλώσατε εσείς.

Σημείωση: Για να είναι έγκυρη μια πτήση, πρέπει να είναι εν ισχύ αυτή η σχέση (δηλαδή η “εκμετάλλευση” μέσω ιδιοκτησίας ή μίσθωσης) του δηλωθέντος ΑΜΣ από τον ΑΜΕ.

Αν απαιτείται από τον Κανονισμό να υποβάλετε ένα σχέδιο πτήσης στο DAGR τότε θα χρειαστείτε και έναν τρίτο ΑΜ – αυτόν του Χειριστή (ΑΜΧ) τον οποίο θα πάρετε επίσης από το ΥΕΔ αυτόματα μετά την 1η είσοδό σας στο σύστημα. Προσοχή όμως: Ο ΑΜΧ δεν υποκαθιστά την “Άδεια Χειριστή”, ούτε υπονοεί την ύπαρξή της!

7) Γιατί είναι 3 οι Αριθμοί Μητρώου που απαιτούνται για να υποβληθούν τα σχέδια πτήσεων στο σύστημα DAGR;

Διότι έτσι δίνεται στους κατόχους ΣμηΕΑ και τους χειριστές τους η απαιτούμενη ευελιξία:

 • Εσείς ως κάτοχος/εκμεταλλευόμενος πρέπει να έχετε έναν ΑΜ ώστε να μην επαναλαμβάνετε τα στοιχεία σας (ή της εταιρείας σας) κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το σύστημα της ΥΠΑ.
 • Κάθε ΣμηΕΑ πρέπει να έχει τον δικό του ΑΜ ώστε να διακρίνονται τα σχέδια πτήσης ως προς το ΣμηΕΑ με το οποίο πραγματοποιούνται κάθε φορά.
 • Τέλος ένας χειριστής πρέπει να έχει έναν δικό του ΑΜ διότι ενδέχεται και να μην είναι το ίδιο πρόσωπο με εσάς που είστε πχ. μόνον ο κάτοχος ή ο εκμεταλλευόμενος του μηχανήματος. Μάλιστα αν είστε μόνον ο κάτοχος/εκμεταλλευόμενος ενδέχεται και να αναθέτετε σε διαφορετικό χειριστή τις διάφορες πτήσεις σας (πχ. αν είναι διαφορετικά τα μηχανήματα τότε ίσως απαιτείται διαφορετικού τύπου Άδεια Χειριστή), ενώ εάν είστε μόνο χειριστής ενδέχεται και να θέλετε να συνεργαστείτε με άλλον κάτοχο/εκμεταλλευόμενο στην επόμενη πτήση σας.

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη να είναι τελικά 3 οι ΑΜ που απαιτούνται προκειμένου να καταχωρηθεί με τα πλήρη στοιχεία της μια πτήση στο DAGR.

Στο ενδεχόμενο όπου ο κάτοχος /εκμεταλλευόμενος είναι και χειριστής, θα μπορούσε πχ. να δοθεί ο ίδιος ΑΜ αλλά τελικώς επελέγη και πάλι η λύση των ανεξάρτητων ΑΜ για λόγους απλότητας διαχείρισης ΑΜ και συμβατότητας με το σύνολο, έτσι ώστε να παρέχει την αναγκαία ευελιξία κατά περίπτωση.

8) Πώς μπορώ να υποβάλω στην ΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ή ΠΑΡΑΒΟΛΑ;

Τα παράβολα (όπως και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αφορούν drones) υποβάλλονται στην ΥΠΑ ηλεκτρονικά μέσω του συστήματοςΥΕΔ και στην καρτέλα “ΕΓΓΡΑΦΑ-ΜΗΝΥΜΑΤΑ”.

Εάν απαιτείται να υποβάλετε τα πρωτότυπα έγγραφα προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να τα στείλετε και ταχυδρομικώς (ΤΘ.70360, 16610 Γλυφάδα) αλλά αυτό δεν θα καθυστερήσει την διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

Επίσης στην καρτέλα αυτή μπορείτε να γράψετε ένα σύντομο μήνυμα ή ερώτημα προς την ΥΠΑ χωρίς να είναι απαραίτητο να επισυνάψετε κάτι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ξεκινάτε να συμπληρώνετε μια νέα αίτηση τότε η καρτέλα αυτή δεν φαίνεται. Θα εμφανιστεί αφού κάνετε την πρώτη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ της αίτησεώς σας.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην καρτέλα “ΕΓΓΡΑΦΑ-ΜΗΝΥΜΑΤΑ” μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου PDF. Επομένως αν ο σαρωτής σας παράγει άλλο είδος αρχείου θα πρέπει να το μετατρέψετε σε PDF προκειμένου να το στείλετε στην ΥΠΑ.

Στην καρτέλα “ΕΓΓΡΑΦΑ-ΜΗΝΥΜΑΤΑ” μπορείτε (εφόσον απαιτείται για την υπόθεσή σας) να επισυνάψετε το παράβολο με τη μορφή αρχείου PDF το οποίο θα “κατεβάσετε” από το TAXIS κατά τη διαδικασία έκδοσης του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ.

Στο πεδίο “περιγραφή” μπορείτε να γράψετε σε τι αφορά το συγκεκριμένο παράβολο (ή κάθε έγγραφο - δικαιολογητικό το οποίο υποβάλετε).

9) Πώς μπορώ να πάρω απαντήσεις σε άλλα ερωτήματα;

Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παρόν και εφόσον δεν βρείτε την απάντηση σε κάποιο ερώτημά σας ούτε εδώ αλλά ούτε και εντός των δημοσιευμένων Κανονισμών, τότε μπορείτε να το υποβάλετε στην ΥΠΑ μέσω email στο: d2d@hcaa.gr

(ΤΕΛΟΣ Q & A)